miércoles, 12 de junio de 2024

BELLAVISTA


Si para algo bueno sirvió la pandemia fue para que emergieran en todas partes, pequeños sectores muy locales y que hasta entonces habían permanecido en el olvido.

En este caso la placa granítica de Bellavista, fue rehabilitada por el prolífico Joan Boter y constituye, junto con Montgat, las dos placas-cantera locales por excelencia. Por lo menos te arreglan una mañanita de invierno si vives cerca.

En la imagen Rogelio.


 

lunes, 10 de junio de 2024

ELS CASTELLETS
Estas fotos constituyen una excelente prueba de las posibilidades de escalada en fisuras que nos ofrece la zona. Varios son los lugares donde encontraremos grietas de diferentes tamaños, ideales para perfeccionar nuestra técnica de empotramientos: El Folló, Grau dels Matxos, La Trona, Els Castellets… Arenisca y caliza nos brindan líneas geométricas para entrenar antes de aventurarnos en países dónde predomina esta técnica y que no es nuestro caso.

Ese día nos pasó igual que otra vez, con David en el Montsant, y que ya conté en estas páginas. No teníamos tercera persona, así que fijamos cuerda, aseguré a Pep, le fijé cuando llegó al punto deseado. Jumareé, hice las fotos dónde me interesaba y para abajo. Vuelvo a asegurar a Pep y desmonta. En este caso terminamos saliendo por arriba en una vía de dos largos. El vehículo nos esperaba en la cima.


 

domingo, 9 de junio de 2024

ESPERÓ DEL MISTIC I MANIFESTACIÓ
 

Contra tota predicció meteorològica, ahir vam poder escalar. De totes les tempestes anunciades, només van caure 4 gotes mal comptades. D'aquesta forma vam poder: Miki Matutano, Armand Ballart i jo repetir l’Esperó del Mìstic. Preciosa via que havia escalat fa gairebé 40 anys i que ens va agradar molt a tots.
La segona part del dia estava consagrada a la manifestació “Parets Lliures”
Crec que va ser tot un èxit i que va aconseguir congregar un bon nombre de persones reivindicant el seu dret a escalar.
Aquest és l'eslògan d'entrada, però darrere hi ha alguna cosa mes que esperem que es vagi desenvolupant amb el temps.
De moment un representatiu número es va presentar ahir en el monestir, abrigallats per les signatures d'altres tantes, i que anirà en augment els pròxims dies. Punt de partida per a iniciar algunes xerrades i negociacions.
D'altra banda, es va tirar molt en falta la presència i suport d'algun membre de la junta de la FEEC, ja que allí estàvem part dels seus associats, i consegüentment ens agradaria sentir-nos representats i defensats. Esperem que pròximament canviïn la seva actitud.
M'agradaria aclarir l'eslògan i el jo interpreto. En absolut es tracta de no respectar espècies protegides, a més existeixen una sèrie de lleis que, ens agradin o no, cal respectar. Simplement és que s'apliquin amb criteri i no exagerant l'àmbit o l'època. Exemples podem posar molts, però no és el moment.
Que es tanquin durant tot l'any parets o valls senceres, potser també és una mica exagerat.
Que uns senyors decideixin qui pot obrir una via, segons els sembli a ells (subcomissió) em sembla alguna cosa també fora de lloc i, molt especialment, com s'emporta a Montserrat. De forma totalment feixista i autoritària. Dissolució ja.
D'altra banda, hauria de ser el punt de partida i estendre's a la resta de Catalunya, on el problema és el mateix. A Montserrat, simplement s'ha encès la flama.
Però perquè això tiri endavant, és necessari el suport de totes les persones afectades, per una vegada en la vida hauríem d'unir-nos en un front comú.

Final del formulario

 

 

Contra toda predicción meteorológica, ayer pudimos escalar. De todas las tormentas anunciadas, solo cayeron 4 gotas mal contadas. De esta manera pudimos: Miki Matutano, Arman Ballart y yo repetir l’Esperó del Mìstic. Preciosa vía que había escalado hace casi 40 años y que nos gustó mucho a todos.

La segunda parte del día estaba consagrada a la manifestación “Parets Lliures”

Creo que fue todo un éxito y que logró congregar un buen número de personas reivindicando su derecho a escalar.

Este es el slogan de entrada, pero detrás hay algo mas que esperamos se vaya desarrollando con el tiempo.

Por el momento un representativo número se presentó ayer en el monasterio, arropados por las firmas de otras tantas, y que irá en aumento los próximos días. Punto de partida para iniciar algunas charlas y negociaciones.

Por otro lado, se echó muy en falta la presencia y apoyo de algún miembro de la junta de la FEEC, puesto que allí estábamos parte de sus asociados, y como tales nos gustaría sentirnos representados y defendidos. Esperemos que próximamente cambien su actitud.

Me gustaría aclarar el slogan y lo yo interpreto. En absoluto se trata de no respetar especies protegidas, además existen una serie de leyes que, nos gusten o no, hay que respetar. Simplemente es que se apliquen con criterio y no exagerando el ámbito o la época. Ejemplos podemos poner muchos, pero no es el momento.

Que se cierren durante todo el año paredes o valles enteros, quizás también sea un poco exagerado.

Que unos señores decidan quien puede abrir una vía, según les parezca a ellos (subcomisión) me parece algo también fuera de lugar y, muy especialmente, como se lleva en Montserrat. De forma totalmente fascista y autoritaria. Disolución ya.

Por otro lado, debería ser el punto de partida y extenderse al resto de Catalunya, donde el problema es el mismo. En Montserrat, simplemente se ha encendido la llama.

Pero para que esto tire adelante, es necesario el apoyo de todas las personas afectadas, por una vez en la vida deberíamos unirnos en un frente común.


 

lunes, 3 de junio de 2024

MANIFESTACIÓ 9 DE JUNY A MONTSERRAT


 

 

Aquest pròxim diumenge 9 de Juny, a les 3 de la tarda, en el Monestir de Montserrat, tindrà lloc un acte reivindicatiu i silenciós per part dels escaladors.
És un fet històric i la primera manifestació d'aquest tipus al nostre país… i potser en el món sencer.
En el cas concret de Montserrat , personalment afegiria que es desmantelli immediatament la subcomissió d'escalada. Formada per una sèrie de persones triades a dit i totalment opaques. Aquests professen una clara devoció per l'excessiu purisme i van en contra de la gran majoria d'escaladors, molt mes plurals. Un filtre ètic i ple de favoritismes i amiguismes. Quan existeixen tantes ètiques com escaladors. Una cosa totalment feixista i fora de lloc avui dia.
En cas que la seva existència sigui una imperiosa necessitat, que es torni a formar, partint de zero però de forma totalment transparent i amb representants de totes les modalitats que es practiquen a la muntanya. Tant artificial, com a clàssica, desequipada o esportiva. Només d'aquesta manera es garantirà una visió real i representativa.
D'altra banda, aquest manifest deuria també estendre's a la resta del país: Lleida, Tarragona i Girona, on igualment hi ha hagut alguna barbaritat i segueix havent-la.
Ceo que els escaladors, aperturistes i equipadores estem farts de què se'ns tracti com a delinqüents. Mes quan estimem la naturalesa molt mes que molts funcionaris. hem assistit a reunions amb delegats de Medi Natural, hem desequipat vies (tant temporal com totalment), col·locat cartells, no escalat en parets conflictives, respectat èpoques de nidificació i preguntat a tècnics i agents rurals abans d'equipar en nou sector.
Encara així no sentim assetjats i hi ha diversos exemples: sembles senceres tancades durant tot l'any; sectors desequipats (siguin “il·legals”, com diuen ells, o no); vies desequipades, que s'havien obert fins i tot amb permís; multes o amenaces de multes per escalar en llocs on no existeix una mínima senyalització que indiqui el contrari… i així podríem enumerar un llarg etcètera.
El que és clar és que cada dia hi ha una petita (o gran) volta de rosca mes i a poc a poc, ens van limitant el terreny. És per això que penso que tots hauríem de reservar-nos diumenge que ve a la tarda i trobar-nos cordial i silenciosament en el monestir per a mostrar la nostra disconformitat amb el mode en què s'està portant aquest tema a Montserrat… i la resta del país i que vegin que no som quatre, si no 4000.
Podria ser el principi d'alguna cosa, hauria de ser el principi d'alguna cosa.
Ens veiem el diumenge.

 

 

Este próximo domingo 9 de Junio, a las 3 de la tarde, en el Monestir de Montserrat, tendrá lugar un acto reivindicativo y silencioso por parte de los escaladores.

Es un hecho histórico y la primera manifestación de este tipo en nuestro país… y quizás en el mundo entero.

En el caso concreto de Montserrat , personalmente añadiría que se desmantele inmediatamente la subcomisión de escalada. Formada por una serie de personas elegidas a dedo y totalmente opacas. Estos profesan una clara devoción por el excesivo purismo y van en contra de la gran mayoría de escaladores, mucho mas plurales. Un filtro ético y pleno de favoritismos y amiguismos. Cuando existen tantas éticas como escaladores. Algo totalmente fascista y fuera de lugar hoy en día.

En caso de que su existencia sea una imperiosa necesidad, que se vuelva a formar, partiendo de cero pero de forma totalmente transparente y con representantes de todas las modalidades que se practican en la montaña. Tanto artificial, como clásica,  desequipada o deportiva. Solo de esta forma se garantizará una visión real y representativa.

Por otro lado, este manifiesto debería también extenderse al resto del país: Lleida, Tarragona y Gerona, dónde igualmente ha habido alguna barbaridad y sigue habiéndola.

Ceo que los escaladores, aperturistas y equipadores estamos hartos de que se nos trate como a delincuentes. Mas cuando amamos la naturaleza mucho mas que muchos funcionarios. hemos asistido a reuniones con delegados de Medi Natural, hemos desequipado vías (tanto temporal como totalmente), colocado carteles, no escalado en paredes conflictivas, respetado épocas de nidificación y preguntado a técnicos y agentes rurales antes de equipar en nuevo sector.

Aún así no sentimos acosados y hay varios ejemplos: pareces enteras cerradas durante todo el año; sectores desequipados (sean “ilegales”, como dicen ellos, o no); vías desequipadas, que se habían abierto incluso con permiso; multas o amenazas de multas por escalar en lugares dónde no existe una mínima señalización que indique lo contrario… y así podríamos enumerar un largo etcétera.

Lo que está claro es que cada día hay una pequeña (o gran) vuelta de tuerca mas y poco a poco, nos van limitando el terreno. Es por eso que pienso que todos deberíamos reservarnos el próximo domingo por la tarde y encontrarnos cordial y silenciosamente en el monasterio para mostrar nuestra disconformidad con el modo en que se está llevando este tema en Montserrat… y el resto del país y que vean que no somos cuatro, si no 4000.

Podría ser el principio de algo, debería ser el principio de algo.

Nos vemos el domingo.

 

domingo, 2 de junio de 2024

EL SOT GRAN

En la localidad de Navarcles y bien oculta a miradas indiscretas, se esconde este gran desplome de roca arenisca y dónde los equipadores le han sacado el mayor partido posible. No sin antes un intenso trabajo de limpieza hasta llegar a la roca madre.

Un buen número de líneas y combinaciones para escalar a a la sombra, incluso lloviendo.


 

sábado, 1 de junio de 2024

PUIG SOBIRÀ
Puig Sobirà lo situaremos un poco mas adelante y sobre La Falsia. Se compone de tres subsectores y cuenta con un buen número de itinerarios de todas las dificultades y escalada típica Moianesa: inicios desplomados a bloque y breve continuación sobre muros de roca excelente.

En las imágenes Oriol Valls y Jordi Prat, el principal equipador de la zona.


 

viernes, 31 de mayo de 2024

FONT DEL COLOMER
Este sector se encuentra muy cerca de la población de Artés.

Bien escondido sobre el Riu Llobregat este pequeño escollo de arenisca nos ofrece 13 vías ideales para pasar una buena mañana. Las dificultades son medias/altas y la una escalada atlética, como corresponde a los estandares de la zona.

Tras las primeras 4 vías, equipadas por J. García hace años, Jordi Jorba se han  encargado de añadido muy recientemente el resto.